Agenda

A, B, ZEH (29.09.-02.10.17) – Theater & Danz (6-12 Joer)
DE FLÖCK (12. -13.10.17 – Theater & Poppespill (4-8 Joer)
SPIGELSPILLER – SPIEGELSPIELE (22. -23.10.17) – Musek & Danz (2-6 Jahre)
SSST ! (28. -29.11.17) – Theater (2-5 Jahre)
D’GLÜHSCHWÉNGCHEN (03. -05.12.17) – Audiovisuellt Märchen (6-10 joer)
VUN NÄICHTNOTZE, SPËTZBOUWEN AN ALLERLEE STIICHTEREIEN (12. -13.12.17) – Erzieltheater (7-11 Joer)
DE MOMO (07. -08.01.18) – Theater, Danz & Märchen (4-7 Joer)
DIE FÜRCHTERLICHEN FÜNF (11. -12.01.18) – Theater (6-99 Jahre)
BUM TSCHAK PERCUSSION (23. -24.01.18) – Konzert (3-7 Jahre)
SCHNEEWITTCHEN (04. -05.02.18) – Puppentheater (7-10 Jahre)
SUGARLAND (25. -28.02.18) – Musikalesche Spektakel (2-6 Joer)
FENRIR, DE RISEWOLLEF (18. -19.03.18) – Musek- & Danztheater (8-12 joer)
CASA (27. -29.03.18) – Theater (1-6 Joer)
DE WËLLEFCHEN AN DE FIISCHEN (29. -30.03.18) – Theater mat Poppen (8-99 Joer)
KRABBELKONZERT (29. -30.04.18) – Konzert (3 Monate-3 Jahre)
THE BOX BROTHERS – DIE GEBRÜDER KIST (29. -30.04.18) – Musik (4-99 jahre)
TISCHLEIN DECK DICH (08.05.18) – Theater (6-99 jahre)
DAS TAPFERE SCHNEIDERLEIN (05. – 06.06.18) – Puppentheater (7-10 Jahre)